Thay đổi đăng ký kinh doanh
18-01-2018 16:42:54
Lượt xem: 799

Khi thay đổi ngành nghề kinh doanh, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

18-01-2018 16:40:56
Lượt xem: 631

Luật sư tư vấn về việc thay đổi đăng ký kinh doanh

18-01-2018 16:32:30
Lượt xem: 1304

Luật sư tư vấn về việc thay đổi đăng ký kinh doanh...

18-01-2018 16:03:27
Lượt xem: 1072

Khi thay đổi người đại diện theo pháp luật, doanh nghiệp phải gửi thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật tới Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính cùng với các giấy tờ kèm theo khác.

18-01-2018 15:58:40
Lượt xem: 596

Công ty Luật An Bình giới thiệu thủ tục chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

18-01-2018 15:54:53
Lượt xem: 920

Công ty TNHH hai thành viên trở lên muốn chuyển đổi thành Công ty Cổ phần có nhiều phương thức chuyển đổi khác nhau. Sau đây, Công ty Luật An Bình cung cấp cho Qúy khách hàng những trình tự, thủ tục cần thiết trong quá trình chuyển đổi công ty.

18-01-2018 15:48:40
Lượt xem: 864

Vấn đề về tăng vốn điều lệ công ty cổ phần là một trong những vấn đề đặc trưng, phức tạp và quan trọng nhất của công ty cổ phần. Công ty Luật An Bình sẽ giúp banj giải đáp những thắc mắc liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ của công ty cổ phần.

18-01-2018 15:44:24
Lượt xem: 1217

Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật. Việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền...

18-01-2018 15:37:22
Lượt xem: 1453

Công ty Luật An Bình giới thiệu về thủ tục chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên.

18-01-2018 15:25:08
Lượt xem: 835

Công ty Luật An Bình giới thiệu thủ tục thay đổi thành viên của công ty TNHH hai thành viên trở lên.