Dịch vụ xin cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Dịch vụ xin cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Điều kiện cấp giấy phép lữ hành quốc tế, giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế:

  1. Là doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh ngành nghề du lịch lữ hành quốc tế;
  2. Có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế do cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở Trung ương cấp; Có phương án kinh doanh lữ hành; có chương trình du lịch cho khách du lịch quốc tế theo phạm vi kinh doanh;
  3. Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải có thời gian ít nhất bốn năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành;
  4. Có ít nhất ba hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế;
  5. Có tiền ký quỹ theo quy định Nhà nước:(i) 250.000.000 đồng với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam (inbound tour);(ii) 500.000.000 đồng với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài hoặc kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài. (inbound tour & outbound tour).

Dịch vụ xin cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế - Văn phòng luật sư Bắc Ninh

Dịch vụ tư vấn và thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế do Luật sư, Chuyên gia của Công ty Luật An Bình thực hiện:

  1. Tư vấn pháp luật về điều kiện cấp giấy phép lữ hành quốc tế;
  2. Tư vấn thành lập doanh nghiệp để hoạt động kinh doanh du lịch;Soạn thảo hồ sơ xin cấp giấy phép du lịch lữ hành quốc tế;Thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp;
  3. Tư vấn thủ tục chấm dứt kinh doanh lữ hành quốc tế;
  4. Thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục cấp giấy phép lữ hành quốc tế với cơ quan nhà nước.

MỌI THÔNG TIN XIN LIÊN HỆ

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẮC NINH

Cơ sở 1: Tầng 3, tòa nhà New Ocean, đường Lý Quốc Sư, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh

Hotline: 0963.929.850 - 0984.638.890

Hân hạnh được phục vụ Quý khách.

Tin tức liên quan

30-01-2018 16:31:14
Lượt xem: 847

Đề nghị luật sư tư vấn đề điều kiện, thủ tục đăng ký kinh doanh lữ hành quốc tế.

31-01-2018 15:07:09
Lượt xem: 1027

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa được quy định tại Điều 45 Luật du lịch năm 2005.

31-01-2018 15:11:53
Lượt xem: 1271

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế được quy định tại Điều 50 Luật du lịch năm 2005.

31-01-2018 15:32:24
Lượt xem: 886

Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế được cấp theo phạm vi kinh doanh được quy định tại khoản 1 Điều 46 Luật du lịch năm 2005.

31-01-2018 15:23:18
Lượt xem: 1473

Hợp đồng đại lý lữ hành nội địa được quy định tại Điều 54 Luật du lịch năm 2005.

31-01-2018 15:18:41
Lượt xem: 732

Quyền và nghĩa vụ kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam được quy định tại Điều 49 Luật du lịch năm 2005.

31-01-2018 15:26:58
Lượt xem: 1125

Trách nhiệm của bên nhận đại lý lữ hành nội địa được quy định tại Điều 56 Luật du lịch năm 2005.

30-01-2018 16:26:40
Lượt xem: 1279

Công ty Luật An Bình tư vấn thành lập công ty kinh doanh lữ hành quốc tế, xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp.