Hợp đồng đại lý lữ hành nội địa được quy định như thế nào?

Hợp đồng đại lý lữ hành nội địa được quy định như thế nào?

Hỏi: Đề nghị Luật sư tư vấn, hợp đồng đại lý lữ hành nội địa được quy định như thế nào? (Thanh Thu - Cao Bằng)

Hợp đồng đại lý lữ hành nội địa được quy định như thế nào? Văn phòng luật sư Bắc Ninh

Trả lời:

Luật du lịch năm 2005 quy định:
"Điều 54. Hợp đồng đại lý lữ hành
1. Hợp đồng đại lý lữ hành phải được lập thành văn bản giữa bên giao đại lý là doanh nghiệp kinh doanh lữ hành và bên nhận đại lý là tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện quy định tại điểm a khoản 2 Điều 53 của Luật này.
2. Nội dung chủ yếu của hợp đồng đại lý lữ hành bao gồm: a) Tên, địa chỉ của bên giao đại lý và bên nhận đại lý; b) Chương trình du lịch, giá bán chương trình du lịch được giao cho đại lý; c) Mức hoa hồng đại lý; thời điểm thanh toán giữa bên giao đại lý và bên nhận đại lý; d) Thời hạn hiệu lực của hợp đồng đại lý".
Như vậy, hợp đồng đại lý lữ hành nội địa được quy định tại Điều 54 Luật du lịch năm 2005.

MỌI THÔNG TIN XIN LIÊN HỆ

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẮC NINH

Cơ sở 1: Tầng 3, tòa nhà New Ocean, đường Lý Quốc Sư, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh

Hotline: 0963.929.850 - 0984.638.890

Hân hạnh được phục vụ Quý khách.

 

Tin tức liên quan

31-01-2018 15:32:24
Lượt xem: 883

Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế được cấp theo phạm vi kinh doanh được quy định tại khoản 1 Điều 46 Luật du lịch năm 2005.

31-01-2018 15:26:58
Lượt xem: 1119

Trách nhiệm của bên nhận đại lý lữ hành nội địa được quy định tại Điều 56 Luật du lịch năm 2005.

30-01-2018 16:31:14
Lượt xem: 842

Đề nghị luật sư tư vấn đề điều kiện, thủ tục đăng ký kinh doanh lữ hành quốc tế.

31-01-2018 15:11:53
Lượt xem: 1264

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế được quy định tại Điều 50 Luật du lịch năm 2005.

30-01-2018 16:26:40
Lượt xem: 1275

Công ty Luật An Bình tư vấn thành lập công ty kinh doanh lữ hành quốc tế, xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp.

31-01-2018 15:18:41
Lượt xem: 731

Quyền và nghĩa vụ kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam được quy định tại Điều 49 Luật du lịch năm 2005.

31-01-2018 15:07:09
Lượt xem: 1023

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa được quy định tại Điều 45 Luật du lịch năm 2005.

30-01-2018 16:21:05
Lượt xem: 1202

Giấy phép kinh danh lữ hành nội địa là cơ sở cho đơn vị lữ hành nội địa đủ điều kiện để hoạt động lữ hành trong nước phục vụ cho khách Việt.