Luật sư Bắc Ninh tư vấn đất khai hoang có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không?

Xin chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Văn phòng Luật sư Bắc Ninh và cộng sự.

Với câu hỏi: đất khai hoang có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không? của bạn, Luật sư Bắc Ninh chúng tôi xin trả lời như sau:

Điều 101 Luật Đất đai năm 2013 có quy định:

“Điều 101: Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất.

  1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.”

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 101 Luật Đất đai năm 2013 thì khi gia đình bạn đã khai hoang, sử dụng ổn định lâu dài mảnh đất này từ trước năm 1975 tới nay, và được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch, sử dụng ổn định lâu dài thì gia đình bạn hoàn toàn đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần đất này.

luật sư bắc ninh tư vấn đất khai hoang có được cấp sổ đỏ không?

Đất khai hoang có được cấp sổ đỏ?

Mảnh đất này có nguồn gốc là đất do bố mẹ bạn cùng khai hoang và sinh sống cho đến năm 1988 thì bố bạn mất, và 04 chị em bạn cùng mẹ bạn sinh sống tới nay. Mặc dù bố bạn đã mất, và mảnh đất này không có giấy tờ về nguồn gốc sử dụng đất, nhưng mảnh đất này vẫn được xác định là tài sản chung của bố mẹ bạn (theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014).

Thời điểm năm 1988, bố bạn mất. Mặc dù mảnh đất khai hoang này chưa có giấy tờ về nguồn gốc đất, không có giấy tờ để thể hiện quyền sử dụng đất hợp pháp của bố bạn, tuy nhiên mảnh đất này là mảnh đất do bố bạn cùng mẹ bạn khai hoang, nhưng không có giấy tờ gì, tuy nhiên theo quy định tại điểm a, điểm b tiểu mục 1.3, mục 1 Phần II Nghị quyết 02/2005/NQ- HĐTP; Điều 4 Pháp lệnh Thừa kế năm 1990; Điều 612 Bộ luật Dân sự năm 2015 đều cho thấy phần quyền sử dụng đất hợp pháp của bố bạn đối với mảnh đất do bố mẹ bạn khai hoang được xác định là di sản thừa kế do bố bạn để lại cho những người thừa kế hợp pháp của ông.

Bố bạn mất năm 1988, nhưng bạn không nói rõ ông có để lại di chúc hay không. Trong trường hợp bố bạn không để lại di chúc thì phần di sản này sẽ được chia thừa kế theo pháp luật cho những người thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ nhất của ông gồm: vợ, cha đẻ, mẹ đẻ của ông; cha nuôi, mẹ nuôi của ông, con đẻ và con nuôi của ông theo quy định tại Điều 25 Pháp lệnh thừa kế năm 1990.

Từ những phân tích ở trên,Luật sư tư vấn luật đất đai trong trường hợp này, gia đình bạn vẫn có thể làm thủ tục để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền dụng đất cho đất không có giấy tờ.

Căn cứ theo quy định tại Điều 8 Thông tư 24/2014/TT – BTNMT, gia đình bạn cần chuẩn bị các giấy tờ gồm:

– Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo mẫu số 04/ĐK.

– Giấy tờ về tài sản gắn liền với đất trong trường hợp đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 Nghị định 43/2014/NĐ- CP

– Chứng từ thực hiện nghĩa tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản khác gắn liền với đất (nếu có);

– Chứng minh nhân dân, hộ khẩu gia đình.

– Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về tình trạng đất sử dụng ổn định lâu dài, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch.

Luật sư Bắc Ninh tư vấn bạn sẽ chuẩn bị những hồ sơ này để nộp đến Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Phòng tài nguyên môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất.

Tin tức liên quan

08-01-2018 09:49:17
Lượt xem: 1434

Đối tượng tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam bao gồm: a) Tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án tại Việt Nam theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan...

08-01-2018 09:42:53
Lượt xem: 1084

Các bên tham gia giao dịch nhà ở thỏa thuận lập hợp đồng mua bán, cho thuê, thuê mua, tặng cho, đổi, thế chấp, góp vốn, cho mượn...

08-01-2018 10:07:21
Lượt xem: 1543

Trồng cây, xây tường trên diện tích đất không thuộc quyền sử dụng của mình thì có được bồi thường khi nhà nước thu hồi?

09-01-2018 10:58:34
Lượt xem: 728

Trường hợp thửa đất đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thuộc diện quy hoạch nhưng chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền thì vẫn được chuyển quyền sử dụng đất

08-01-2018 09:57:17
Lượt xem: 869

Thời hạn sử dụng nhà chung cư không đương nhiên mặc định là 50 năm và bị Nhà nước thu hồi khi hết thời hạn. Nếu chung cư vẫn còn an toàn thì vẫn được tiếp tục sử dụng tương ứng với thời hạn kiểm định; hoặc nếu hư hỏng thì có thể cải tạo, xây dựng lại...

10-05-2018 09:10:46
Lượt xem: 485

Hỏi: Gia đình em có một mảnh đất mà đất này do bố mẹ em khai hoang và ở ổn định từ trước năm 1975 đến năm 1988, bố em mất. Nhà em có 4 anh chị em, mẹ còn sống. Hiện tại gia đình em có quyền được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không? Đề nghị văn phòng luật sư Bắc Ninh tư vấn.

08-01-2018 09:33:59
Lượt xem: 1411

Hồ sơ đăng ký, cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) lần đầu được quy định tại Thông tư 24/2014/TT-BTNMT liên quan đến hồ sơ địa chính.