Điều kiện thành lập doanh nghiệp

Điều kiện thành lập doanh nghiệp

Thành lập doanh nghiệp là bước đầu tiên quan trọng và có tính bắt buộc đối với các chủ thể khi có nhu cầu sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, không phải tất cả các chủ thể đều được pháp luật cho phép thành lập, điều hành và quản lý doanh nghiệp. Để thành lập doanh nghiệp, các chủ thể phải đáp ứng được một số điều kiện nhất định. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp, chúng tôi đem đến nội dung tư vấn về các điều kiện thành lập doanh nghiệp để khách hàng tham khảo.

Các điều kiện để thành lập doanh nghiệp mới - Văn phòng luật sư Bắc ninh

Để thành lập doanh nghiệp, chủ thể có nhu cầu cần đáp ứng các điều kiện sau:

1. Điều kiện về chủ thể thành lập doanh nghiệp:

* Điều kiện thành lập và quản lý doanh nghiệp:

Theo quy định của pháp luật dân sự hiện hành, tổ chức cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

- Không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 điều 18 Luật doanh nghiệp 2014.

* Điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào công ty cổ phần, công ty TNHH, công ty hợp danh:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

- Không thuộc trường hợp quy định tại điều 3 Luật doanh nghiệp 2014.

2. Điều kiện về ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp:

Chủ thể đăng ký thành lập doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện về ngành nghề kinh doanh như sau:

- Được tự do kinh doanh các ngành nghề pháp luật không cấm.

- Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, chủ thể chỉ được kinh doanh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện theo luật định.

- Đối với các ngành nghề cần phải xin giấy phép trước khi thực hiện kinh doanh, chủ thể phải có giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp phép trước khi đưa vào hoạt động.

- Không được kinh doanh các ngành nghề mà pháp luật cấm.

3. Điều kiện về mô hình doanh nghiệp:

Chủ thể có nhu cầu thành lập doanh nghiệp phải lựa chọn thành lập công ty/ doanh nghiệp theo các mô hình sau:

- Công ty cổ phần

- Công ty hợp danh

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

- Công ty trách nhiệm hữu hạn

- Doanh nghiệp tư nhân.

4. Điều kiện về vốn:

Pháp luật về doanh nghiệp hiện hành đã xác định trường hợp nếu doanh nghiệp kinh doanh trong các ngành nghề có điều kiện mà điều kiện đó được thể hiện dưới dạng vốn pháp định thì doanh nghiệp phải đáp ứng yêu cầu về vốn pháp định thì mới được thành lập và hoạt động kinh doanh. Theo đó, khái niệm vốn pháp định được hiểu là mức vốn tối thiểu phải có theo quy định của pháp luật để thành lập doanh nghiệp. Điều này có nghĩa là Nhà nước sẽ đặt ra mức sàn tối thiểu về vốn đối với một số ngành nghề cụ thể và nhà đầu tư phải đáp ứng số vốn đó từ bằng hoặc lớn hơn mức mà nhà nước đặt ra thì mới được thành lập doanh nghiệp và hoạt động trong ngành nghề đó. hiện nay ở Việt Nam, nhà đầu tư thành lập doanh nghiệp trong các ngành nghề sau đây thì phải đáp ứng yêu cầu vốn pháp định : Kinh doanh tiền tệ – tín dụng; Kinh doanh chứng khoán; Kinh doanh bảo hiểm; Kinh doanh vận chuyển hàng không; …

Nhìn chung, khi nhà đầu tư kinh doanh thành lập doanh nghiệp hoặc hoạt động kinh doanh trong những ngành nghề có vốn pháp định nêu trên thì nhà đầu tư phải chứng minh năng lực tài chính của mình bằng nhiều cách, như mở tài khoản tại Ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng khác.

5. Điều kiện về tên doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp phải được đặt theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Đặt tên doanh nghiệp không được vi phạm các điều cấm của pháp luật, gồm:

+ Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.

+ Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Trên đây là một số điều kiện cơ bản mà các chủ thể cần đáp ứng khi thành lập doanh nghiệp. Tùy thuộc vào từng loại hình doanh nghiệp và từng trường hợp cụ thể mà chủ thể cần phải đáp ứng các điều khác theo quy định của pháp luật. Để biết thêm thông tin chi tiết về điều kiện thành lập doanh nghiệp, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn, hỗ trợ.

Tin tức liên quan

21-11-2017 08:27:17
Lượt xem: 645

Công ty vận tải là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, có khả năng đáp ứng yêu cầu của khách hàng về vận chuyển hàng hóa. Để một công ty vận tải chính thức đi vào hoạt động, cần hoàn thành các thủ tục xin cấp giấy phép theo quy định. Dưới đây là nội dung tư vấn của Luật An Bình về trình tự, thủ tục thành lập công ty vận tải.

21-11-2017 08:47:36
Lượt xem: 659

Công ty vận tải là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, có khả năng đáp ứng yêu cầu của khách hàng về vận chuyển hàng hóa. Để một công ty vận tải chính thức đi vào hoạt động, người thành lạp phải bảo đảm đáp ứng được các điều kiện theo quy định của pháp luật. Dưới đây là nội dung tư vấn Điều kiện thành lập công ty vận tải của chúng tôi

28-12-2017 16:03:05
Lượt xem: 1054

Luật An Bình là một trong những công ty luật uy tín và chất lượng hàng đầu trong việc thực hiện các dịch vụ pháp lý cho khách hàng trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực doanh nghiệp. Chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn với các nội dung tư vấn liên quan đến thành lập và quản lý doanh nghiệp.

10-12-2017 18:59:42
Lượt xem: 796

Luật doanh nghiệp mới nhất

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Khóa XIII, kỳ họp thứ 8 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015/. Luật doanh nghiệp mới nhất này sẽ thay thế cho Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật Doanh nghiệp số 37/2013/QH13 ngày 20/6/2013. Mời các bạn cùng tham khảo Luật doanh nghiệp 2014 dưới đây.

21-11-2017 09:27:45
Lượt xem: 907

Du lịch là một trong những ngành nghề tiềm rất tiềm năng hiện nay của nước ta. Đặc biệt là tổ chức du lịch cho khách nước ngoài muốn đi du lịch tại Việt Nam, người Việt Nam đi du lịch nước ngoài. Để đảm bảo điều kiện hợp pháp trong hoạt động trên thì doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế. Dưới đây là nội dung tư vấn về hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu kinh doanh ngành nghề này.

21-11-2017 09:41:40
Lượt xem: 771

Kinh doanh lữ hành quốc tế là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành. Với điều kiện kinh tế, xã hội phát triển như hiện nay, nhu cầu xin cấp phép kinh doanh lữ hành quốc tế của các doanh nghiệp ngày càng lớn. Chính vì hiểu rõ nhu cầu đó, công ty Tư vấn Luật An Bình cung cấp nội dung tư vấn về trình tự, thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

18-07-2018 19:00:50
Lượt xem: 435

Hỏi: Công ty của Bác ruột tôi là công ty tư nhân ( gồm 5 người) là những người bạn thân cùng học đại học với Bác, cách đây mấy tháng Bác B không may bị tai biến và đã qua đời. Đề nghị Luật  sư Bắc Ninh sư tư vấn pháp luật cho tôi thủ tục thay đổi người đại diện từ Bác B sang Bác ruột tôi, và hồ sơ cần những gì ?

05-06-2018 09:08:36
Lượt xem: 456

Logistics là hoạt động thương mại, trong đó, thương nhân tổ chức thực hiện một hoặc nhiều công việc bao gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu, giao hàng hoặc các dịch vụ khác có liên quan đến việc giao hàng hoa theo thỏa thuận với khách hàng để hưởng thù lao.

Có thể nói, đây là một hoạt động dịch vụ khá phổ biến hiện nay. Vậy muốn kinh doanh dịch vụ này cần đáp ứng những điều kiện gì ?

Luật sư Bắc Ninh sẽ tư vấn cụ thể tới quý vị và các bạn điều kiện kinh doanh dịch vụ Logistics tại Việt Nam: