Trừ phụ cấp chuyên cần của người lao động khi nào?

Trừ phụ cấp chuyên cần của người lao động khi nào?

Hỏi: Công ty nơi tôi làm việc có quy định khoản tiền phụ cấp chuyên cần cho nhân viên làm việc chính thức là 500.000 đồng. Khoản tiền này được ghi rõ trong hợp đồng lao động. Tuy nhiên, nếu người lao động thường xuyên đi làm không đúng giờ quy định, thì việc công ty trừ tiền phụ cấp chuyên cần này. Xin hỏi việc công tytrừ tiền phụ cấp chuyên cần có phải là hình thức cắt lương, phạt tiền người lao động không? Hoặc có trái quy định nào của pháp luật không? (Anh Khang - Hà Nội)

Trả lời:

Trước khi trả lời câu hỏi của anh (chị), chúng tôi viện dẫn một số quy định của Bộ luật Lao động năm 2012 (Bộ luật Lao động) có liên quan như sau:

- Tiền lương: "1- Tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận. Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Mức lương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định. 2- Tiền lương trả cho người lao động căn cứ vào năng suất lao động và chất lượng công việc. 3- Người sử dụng lao động phải bảo đảm trả lương bình đẳng, không phân biệt giới tính đối với người lao động làm công việc có giá trị như nhau" (Điều 90).


- Chế độ phụ cấp, trợ cấp, nâng bậc, nâng lương: "Các chế độ phụ cấp, trợ cấp, nâng bậc, nâng lương và các chế độ khuyến khích đối với người lao động được thoả thuận trong hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể hoặc quy định trong quy chế của người sử dụng lao động" (Điều 102).

- Tiền thưởng: "1- Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động. 2- Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở" (Điều 103).

- Những quy định cấm khi xử lý kỷ luật lao động"1- Xâm phạm thân thể, nhân phẩm của người lao động; 2- Dùng hình thức phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động; 3- Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động" (Điều 128).
Căn cứ các quy định nêu trên thì: 

- "Phụ cấp chuyên cần" (nếu có) được xác định là một khoản tiền lương (theo Điều 90 Bộ luật Lao động) hoặc khoản tiền thưởng (theo điều 103 Bộ luật Lao động) mà doanh nghiệp trả cho người lao động (tùy vào quan điểm của mỗi doanh nghiệp). Tuy nhiên, khác với tiền lương chính theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp chuyên cần nhằm khuyến khích người lao động tuân thủ quy định, nhằm nâng cao năng suất lao động. Do đó người sử dụng lao động chỉ chi trả cho người lao động trong những trường hợp đạt những "điều kiện nhất định", thường được quy định trong hợp đồng lao động,thỏa ước lao động tập thế, quy chế tiền lương nội bộ.

- "Phụ cấp chuyên cần" không thuộc khoản mà luật quy định doanh nghiệp (người sử dụng lao động)bắt buộc phải chi trả cho người lao động. Do đó, không phải doanh nghiệp nào trong thỏa ước lao động tập thể, quy chế tiền lương nội bộ cũng quy định về khoản "phụ cấp chuyên cần" này. 

Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng, cần phân biệt rõ hai trường hợp như sau:

Trường hợp thứ nhất: Thỏa ước lao động tập thể, quy chế tiền lương nội bộ của doanh nghiệp có quy định, người lao động không đạt những điều kiện nhất định thì không được hưởng phụ cấp chuyên cần, tuy nhiên không đạt những điều kiện không phải là những hành vi bị xác định là vi phạm nội quy lao động. Ví dụ: Thỏa ước lao động tập thể, quy chế tiền lương nội bộ của doanh nghiệp có quy định:người lao động không được thanh toán tiền phụ cấp chuyên cần do không đến trước giờ làm việc 10 phút. Hành vi này không bị coi là vi phạm nội quy lao động, nhưng không được xác định là người lao động "chuyên cần", do đó không được trả phụ cấp chuyên cần. Việc người sử dụng lao động không chi trả "phụ cấp chuyên cần" cho người lao động không "chuyên cần" trong trường hợp này là đúng luật. 

Trường hợp thứ hai: Thỏa ước lao động tập thể, quy chế tiền lương nội bộ của doanh nghiệp có quy định người lao động không đạt những điều kiện để được hưởng phụ cấp chuyên cần thì không được hưởng phụ cấp chuyên cần, trong đó không đạt điều kiện lại là những hành vi bị xác định là vi phạm nội quy lao động. Ví dụ: Thỏa ước lao động tập thể, quy chế tiền lương nội bộ của doanh nghiệp có quy định: người lao động không được thanh toán tiền phụ cấp chuyên cần do không đi muộn, về sớm không có lý do. Hành vi đi muộn, về sớm thông thường bị coi là vi phạm nội quy lao động (nội quy phải quy định rõ). Khi đó, thỏa ước lao động tập thể, quy chế tiền lương nội bộ đã bị xác định trái luật (vô hiệu). Trường hợp này, việc người sử dụng lao động trừ phụ cấp chuyên cần của người lao động (cắt lương) là trái luật, bởi theo quy định này của Bộ luật Lao động thì người sử dụng lao động phải xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có vi phạm nội quy lao động, mà không được phạt tiền, cắt lương. 

Nếu cần thêm thông tin chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ dưới đây:

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẮC NINH

Cơ sở 1: Tầng 3, tòa nhà New Ocean, đường Lý Quốc Sư, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh

Hotline: 0963.929.850 - 0984.638.890

Hân hạnh được phục vụ Quý khách.

Tin tức liên quan

14-05-2018 14:04:45
Lượt xem: 500

Hiện nay, các giáo viên nước ngoài dạy và học tập sinh sống tại Việt Nam khá nhiều, tăng nhiều trong thời gian vài năm trở lại đây, các trung tâm tiếng anh, các trường học ngày càng có nhu cầu cao sử dụng giáo viên nước ngoài.

Trong bài viết này, Văn phòng luật sư Bắc Ninh sẽ hướng dẫn, tư vấn quý vị và các bạn thủ tục cấp giấy phép lao động cho giáo viên người nước ngoài.

10-01-2018 23:16:41
Lượt xem: 1287

Đề nghị luật sư tư vấn về việc chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn.

10-01-2018 22:52:52
Lượt xem: 854

Thời hạn hợp đồng lao động chỉ được sửa đổi một lần bằng phụ lục hợp đồng lao động và không được làm thay đổi loại hợp đồng đã giao kết.

05-01-2018 11:24:42
Lượt xem: 738

Công ty không đóng bảo hiểm cho người lao động thì công ty có trách nhiệm trả khoản tiền tương ứng với chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà người lao động sẽ được hưởng theo quy định của bộ luật này.

04-01-2018 08:32:47
Lượt xem: 804

Người lao động đã đủ số năm đóng bảo hiểm xã hội, tuy nhiên chưa đủ tuổi để nghỉ hưu. Trường hợp này, người lao động có thể bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội và chờ đến khi đủ tuổi để được nhận lương hưu hàng tháng theo quy định của pháp luật.

05-01-2018 11:13:14
Lượt xem: 819

Người lao động khi đi trên tuyến đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý bị tai nạn mà suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên được hưởng chế độ tai nạn lao động.

10-01-2018 23:08:53
Lượt xem: 644

Người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động...

10-01-2018 23:01:48
Lượt xem: 1087

Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma tuý trong phạm vi nơi làm việc, tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ,... của người sử dụng lao động, là những trường hợp luật quy định có thể bị xử lý kỷ luật sa thải.