Quy trình, thủ tục xin cấp phép kinh doanh lữ hành nội địa

Quy trình, thủ tục xin cấp phép kinh doanh lữ hành nội địa

Thứ nhất, về điều kiện đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa.

Theo quy định tại Điều 44 Luật du lịch năm 2005 về Điều kiện kinh doanh lữ hành nội địa như sau:

  1. Có đăng ký kinh doanh lữ hành nội địa tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.
  2. Có phương án kinh doanh lữ hành nội địa; có chương trình du lịch cho khách du lịch nội địa.
  3. Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa phải có thời gian ít nhất ba năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành
  4. Bên cạnh đó, Điều 43 Luật Du lịch năm 2005 cũng quy định: Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa không được kinh doanh lữ hành quốc tế.

Quy trình, thủ tục xin cấp phép kinh doanh lữ hành nội địa - Văn phòng luật sư Bắc Ninh

Thứ hai, cách xác định thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành của người điều hành:

  1. Thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành được xác định bằng tổng thời gian trực tiếp làm việc trong các lĩnh vực sau:
  2. Thực hiện các công việc liên quan đến quản lý hoạt động lữ hành;
  3. Hướng dẫn viên du lịch;
  4. Thực hiện công việc liên quan đến quảng bá, xúc tiến du lịch;
  5. Thực hiện công việc liên quan đến xây dựng và điều hành chương trình du lịch;
  6. Thực hiện, đảm nhiệm công việc nghiên cứu, giảng dạy về lữ hành, hướng dẫn du lịch.

Thứ ba, thông báo về thời điểm bắt đầu hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa:

Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa phải gửi thông báo về thời điểm bắt đầu hoạt động trong thời hạn 15 ngày kể từ thời điểm doanh nghiệp bắt đầu hoạt động kinh doanh đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
Tuy nhiên, kể từ ngày 1/1/2018, khi Luật du lịch năm 2017 có hiệu lực, điều kiện đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành có sự thay đổi như sau:

“Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa bao gồm: (a) Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; (b) Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa tại ngân hàng; (c) Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa.”
Như vậy, so với Luật du lịch năm 2005, Luật du lịch năm 2017 đã có sự thống nhất về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa.
Doanh nghiệp muốn thực hiện thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa cần phải thực hiện ký quỹ tại ngân hàng và người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành về lữ hành hoặc có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa.
Theo đó, thủ tục để được cấp Giấy phép kinh doanh dich vụ lữ hành nội địa như sau:
Thời gian thực hiện: 10 ngày làm việc
Cơ quan giải quyết: Sở văn hóa thể thao và du lịch
Hồ sơ cần chuẩn bị: 01 bộ gồm những văn bản sau
Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành
Quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành
Văn bằng, chứng chỉ của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành

MỌI THÔNG TIN XIN LIÊN HỆ

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẮC NINH

Cơ sở 1: Tầng 3, tòa nhà New Ocean, đường Lý Quốc Sư, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh

Hotline: 0963.929.850 - 0984.638.890

Hân hạnh được phục vụ Quý khách.

Tin tức liên quan

31-01-2018 15:11:53
Lượt xem: 1264

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế được quy định tại Điều 50 Luật du lịch năm 2005.

31-01-2018 15:23:18
Lượt xem: 1470

Hợp đồng đại lý lữ hành nội địa được quy định tại Điều 54 Luật du lịch năm 2005.

31-01-2018 15:07:09
Lượt xem: 1023

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa được quy định tại Điều 45 Luật du lịch năm 2005.

31-01-2018 15:26:58
Lượt xem: 1119

Trách nhiệm của bên nhận đại lý lữ hành nội địa được quy định tại Điều 56 Luật du lịch năm 2005.

30-01-2018 16:36:01
Lượt xem: 1157

Doanh nghiệp kinh doanh, tổ chức du lịch cho khách du lịch Việt Nam phải đáp ứng những điều kiện theo quy định của pháp luật để được cấp phép kinh doanh lữ hành nội địa. Trong bài viết, chúng tôi đưa ra tư vấn về quy trình, thủ tục và một số lưu ý cho doanh nghiệp.

30-01-2018 16:31:14
Lượt xem: 842

Đề nghị luật sư tư vấn đề điều kiện, thủ tục đăng ký kinh doanh lữ hành quốc tế.

31-01-2018 15:32:24
Lượt xem: 883

Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế được cấp theo phạm vi kinh doanh được quy định tại khoản 1 Điều 46 Luật du lịch năm 2005.

31-01-2018 15:18:41
Lượt xem: 731

Quyền và nghĩa vụ kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam được quy định tại Điều 49 Luật du lịch năm 2005.