Thay đổi số cổ đông sáng lập trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Thay đổi số cổ đông sáng lập trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Thay đổi số cổ đông sáng lập trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - Văn phòng luật sư Bắc Ninh

Theo điểm c Khoản 1 Điều 32 Luật Doanh nghiệp 2014, Công ty cổ phần phải thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi cổ đông sáng lập.
Khoản 1 Điều 119 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định Công ty cổ phần mới thành lập phải có ít nhất 03 cổ đông sáng lập; công ty cổ phần được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước hoặc từ công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc được chia, tách, hợp nhất, sáp nhập từ công ty cổ phần khác không nhất thiết phải có cổ đông sáng lập.
Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp.
Tuy nhiên, Luật Doanh nghiệp lại không quy định rõ sau khi trải qua giai đoạn mới thành lập, công ty cổ phần có phải luôn luôn có 3 cổ đông sáng lập hay không?
Khoản 3 Điều 119 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định, trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó.

Như vậy, sau 3 năm kể từ khi đăng ký kinh doanh, cổ đông sáng lập có quyền chuyển nhượng cổ phần phổ thông cho người không phải cổ đông sáng lập, do đó hoàn toàn có thể xảy ra trường hợp số cổ đông sáng lập từ 3 người chuyển thành 2 người.

Mặt khác, Luật doanh nghiệp cũng không có quy định buộc công ty cổ phần phải luôn có 3 cổ đông sáng lập. Bởi vậy, việc công ty cổ phần sau 3 năm kể từ ngày đăng ký kinh doanh chỉ còn 2 cổ đông sáng lập là không vi phạm pháp luật, nên bạn có thể đăng ký lại nội dung Giấy đăng ký kinh doanh khi công ty anh/chị thay đổi số cổ đông sáng lập.

MỌI THÔNG TIN XIN LIÊN HỆ

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẮC NINH

Cơ sở 1: Tầng 3, tòa nhà New Ocean, đường Lý Quốc Sư, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh

Hotline: 0963.929.850 - 0984.638.890

Hân hạnh được phục vụ Quý khách.

Tin tức liên quan

18-01-2018 15:37:22
Lượt xem: 1693

Công ty Luật An Bình giới thiệu về thủ tục chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên.

18-01-2018 16:03:27
Lượt xem: 1341

Khi thay đổi người đại diện theo pháp luật, doanh nghiệp phải gửi thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật tới Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính cùng với các giấy tờ kèm theo khác.

18-01-2018 16:40:56
Lượt xem: 779

Luật sư tư vấn về việc thay đổi đăng ký kinh doanh

18-01-2018 15:25:08
Lượt xem: 1073

Công ty Luật An Bình giới thiệu thủ tục thay đổi thành viên của công ty TNHH hai thành viên trở lên.

18-01-2018 15:48:40
Lượt xem: 1144

Vấn đề về tăng vốn điều lệ công ty cổ phần là một trong những vấn đề đặc trưng, phức tạp và quan trọng nhất của công ty cổ phần. Công ty Luật An Bình sẽ giúp banj giải đáp những thắc mắc liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ của công ty cổ phần.

18-01-2018 15:44:24
Lượt xem: 1419

Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật. Việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền...

18-01-2018 16:32:30
Lượt xem: 1501

Luật sư tư vấn về việc thay đổi đăng ký kinh doanh...

18-01-2018 16:42:54
Lượt xem: 1017

Khi thay đổi ngành nghề kinh doanh, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh.