người điểu khiển
06-01-2018 11:38:29
Lượt xem: 1130

Phạt tiền từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: Chuyển làn đường không đúng nơi cho phép hoặc không có tín hiệu báo trước, trừ các hành vi vi phạm quy định tại Điểm i Khoản 4 Điều này

06-01-2018 11:20:25
Lượt xem: 1322

Bật tín hiệu xin đường bao lâu thì không vi phạm luật giao thông đường bộ.