đào tạo
05-01-2018 19:05:57
Lượt xem: 1171

Khi thi bằng lái xe hạng B2 cần chuẩn bị những loại giấy tờ gì và thủ tục ra sao?

05-01-2018 10:55:24
Lượt xem: 1961

Bản thân người lao động hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động, thì có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không phải bồi thường chi phí đào tạo.