hồ sơ
12-01-2018 09:00:25
Lượt xem: 1248

Công ty Luật An Bình giới thiệu thủ tục đăng ký bản quyền tác giả để quý vị tham khảo.

08-01-2018 09:33:59
Lượt xem: 1747

Hồ sơ đăng ký, cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) lần đầu được quy định tại Thông tư 24/2014/TT-BTNMT liên quan đến hồ sơ địa chính.