Ngân hàng
18-01-2018 10:57:20
Lượt xem: 1353

Tiền ảo không được pháp luật thừa nhận là tiền vì theo quy định của pháp luật nó không được Ngân hàng nhà nước phát hành và đảm bảo.