phụ cấp chuyên cần
03-01-2018 09:54:07
Lượt xem: 719

Bộ luật Lao động cấm người sử dụng lao động dùng hình thức phạt tiền, cắt lương của người lao động thay việc xử lý kỷ luật lao động.