Trình tự và thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Trình tự và thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Hỏi: Tôi muốn kinh doanh lữ hành quốc tế thì cần những điều kiện gì? Trình tự, thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế như thế nào? (Bùi Đức - Quảng Ninh)

Trả lời:

Trình tự và thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế - Văn phòng luật sư Bắc Ninh

Một là, về điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế.

Điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế được quy định tại Điều 46 Luật Du lịch năm 2005. Theo đó để hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế, anh/chị cần đáp ứng các điều kiện sau:

- Phải thành lập doanh nghiệp;

- Có đăng ký ngành nghề kinh doanh lữ hành;

- Có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;

- Có phương án kinh doanh lữ hành; có chương trình du lịch cho khách du lịch quốc tế theo phạm vi kinh doanh;

- Người điều hành (Giám đốc/Phó giám đốc) có ít nhất 04 năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành, cụ thể: (i) quản lý hoạt động lữ hành; (ii) Hướng dẫn du lịch; (iii) Quảng bá, xúc tiến du lịch; (iv) Xây dựng và điều hành chương trình du lịch; (v) Nghiên cứu, giảng dạy về lữ hành, hướng dẫn du lịch.

- Có ít nhất 03 hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.

- Có tiền ký quỹ: (i) 250.000.000 đồng, nếu đưa khách du lịch vào Việt Nam; (ii) 500.000.000 đồng, nếu đưa khách du lịch ra nước ngoài hoặc kết hợp đưa khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài.

Thứ hai, về trình tự, thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.

Hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế (02 bộ), bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế (theo mẫu);

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Phương án kinh doanh lữ hành (theo mẫu);

- Chương trình du lịch cho khách quốc tế;

- Văn bản xác nhận đủ điều kiện của người điều hành (theo mẫu);

- Bản sao hướng dẫn viên và hợp đồng của hướng dẫn viên với doanh nghiệp lữ hành (ít nhất 03 người);

- Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế;

- Các tài liệu cần thiết khác.

Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đến cơ quanh nhà nước về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hò sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh hoàn thành việc thẩm định hồ sơ và gửi văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ đến cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương để xem xét, cấp giấy phép; trường hợp không đủ tiêu chuẩn để đề nghị cấp giấy phép thì cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho doanh nghiệp biết.

Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ và văn bản đề nghị của cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh, cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương có trách nhiệm xem xét, cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối cấp giấy phép thì phải thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh và doanh nghiệp biết.

MỌI THÔNG TIN XIN LIÊN HỆ

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẮC NINH

Cơ sở 1: Tầng 3, tòa nhà New Ocean, đường Lý Quốc Sư, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh

Hotline: 0963.929.850 - 0984.638.890

Hân hạnh được phục vụ Quý khách.

Tin tức liên quan

31-01-2018 15:07:09
Lượt xem: 1027

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa được quy định tại Điều 45 Luật du lịch năm 2005.

30-01-2018 16:31:14
Lượt xem: 848

Đề nghị luật sư tư vấn đề điều kiện, thủ tục đăng ký kinh doanh lữ hành quốc tế.

30-01-2018 16:26:40
Lượt xem: 1279

Công ty Luật An Bình tư vấn thành lập công ty kinh doanh lữ hành quốc tế, xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp.

30-01-2018 16:36:01
Lượt xem: 1161

Doanh nghiệp kinh doanh, tổ chức du lịch cho khách du lịch Việt Nam phải đáp ứng những điều kiện theo quy định của pháp luật để được cấp phép kinh doanh lữ hành nội địa. Trong bài viết, chúng tôi đưa ra tư vấn về quy trình, thủ tục và một số lưu ý cho doanh nghiệp.

31-01-2018 15:11:53
Lượt xem: 1271

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế được quy định tại Điều 50 Luật du lịch năm 2005.

31-01-2018 15:23:18
Lượt xem: 1473

Hợp đồng đại lý lữ hành nội địa được quy định tại Điều 54 Luật du lịch năm 2005.

31-01-2018 15:18:41
Lượt xem: 732

Quyền và nghĩa vụ kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam được quy định tại Điều 49 Luật du lịch năm 2005.

30-01-2018 16:21:05
Lượt xem: 1205

Giấy phép kinh danh lữ hành nội địa là cơ sở cho đơn vị lữ hành nội địa đủ điều kiện để hoạt động lữ hành trong nước phục vụ cho khách Việt.